CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Zorgdocument leerlingenbegeleiding

Schooljaar 2020 - 2021

De privacywet verbiedt de samenwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art.p, lid 1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijke toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan, indien gewenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en indien nodig te laten verbeteren. De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties en uw kind te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling. Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw kind betrokken zijn kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen. U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw kind mee te delen. De school kan echter geen rekening houden met de gegevens die haar niet bekend zijn.

De toestemming moet gegeven worden op de gegevensfiche die elke leerling ontvangt bij de start van het nieuwe schooljaar.

Voor vragen of onduidelijkheden kan u steeds contact op nemen met onze leerlingenbegeleiding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum:
Invalid Input
Dit is een verplicht veld.
Invalid Input
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.

Leerjaar

Invalid Input

Naam huidige school 2019-2020 + gemeente

Invalid Input
Invalid Input
Zijn er medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de begeleiding op school (zicht, gehoor, medicatiegebruik, allergieën, aanwijzingen voor de lessen LO...)?
Dit is een verplicht veld.
Invalid Input
U vindt het misschien belangrijk dat wij van sommige zaken op de hoogte zijn. We geven een aantal voorbeelden:

Leerstoornissen

Invalid Input
Invalid Input

Ontwikkelingsstoornissen

Invalid Input
Invalid Input

Chronische aandoeningen

Invalid Input
Invalid Input

Persoonlijke kenmerken

Invalid Input
Invalid Input
Misschien heeft u over deze zaken reeds buitenschoolse diensten gecontacteerd voor onderzoek of begeleiding. Het kan voor ons een hulp zijn als u deze hier vermeldt.
Invalid Input

Bestaan hierover verslagen of attesten?

Invalid Input
Gelieve relevante verslagen, attesten, begeleidings- of handelingsplannen met redelijke aanpassingen en REDICODI-maatregelen (remediëren-differentiëren-compenseren-dispenseren) te bezorgen aan de leerlingenbegeleiding.

Wordt de begeleiding buiten de school dit schooljaar verdergezet?

Invalid Input

Mogen wij contact opnemen met de externe begeleider?

Invalid Input
Invalid Input

Heeft uw kind recht op ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (vroegere GON- en ION-begeleiding) of wordt er een ondersteuningsdossier opgestart?

Invalid Input

Leefsituatie

Invalid Input
Invalid Input

Echtscheiding

Invalid Input
Invalid Input

Andere

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Naam basisschool + gemeente

Invalid Input

De samenstelling van de klassen vindt eind juni plaats. Na deze periode kunnen we hier mogelijk geen rekening mee houden.

Invalid Input
Naam en voornaam
Invalid Input
Invalid Input

Wenst u een (telefonisch) gesprek met de leerlingenbegeleiding?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden