CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Annulatie/omboeking Italiëreis

Door de FOD Buitenlandse Zaken werd een officieel reisadvies bekend gemaakt m.b.t. de schoolreizen naar Italië:

Het wordt aangeraden om, in navolging van de beslissing van de Italiaanse autoriteiten waarbij schoolreizen in Italië worden afgeraden, Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order.

Bij navraag bij de FOD Buitenlandse zaken werd ons duidelijk gemaakt dat dit advies op de huidige situatie slaat en niets zegt over de toekomst. Ook de reisorganisator gaf een gelijkaardige boodschap mee.

Als school vinden we dit advies drie weken voor afreis echter duidelijk genoeg om de huidige reis te annuleren.

We kunnen het niet maken leerlingen en leraren bloot te stellen aan gezondheidsrisico's, die nadien eventueel een aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.

Bovendien is er geen enkele garantie dat alle voorziene bezoeken mogen of kunnen plaatsvinden.

gaan daarom in samenwerking met de reisorganisator op zoek naar een alternatief. De mogelijkheid om om te boeken naar een veiligere en gelijkwaardige bestemming wordt onderzocht. We houden jullie op de hoogte.

Tot slot willen we benadrukken dat we overtuigd zijn te reageren als "goede huisvader", we zeggen niet zomaar op zonder reden. Uiteraard vinden we dit bijzonder jammer.

Annulering Normandiëreis
Ouderraad SMO organiseert kippenfestijn!
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden