CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

NIEUWSBRIEF LEERLINGEN EN OUDERS

De beslissing in de Veiligheidsraad van gisteren duidt aan dat de coronamaatregelen worden verlengd. We geven jullie in deze nieuwsbrief een overzicht van de gevolgen voor SMO.

De school organiseert alle schooldagen (behalve op woensdagnamiddag) tot en met 30 april 2020 opvang voor zijn leerlingen en dit zolang het organisatorisch mogelijk is. U kiest voor een halve of een hele dag opvang.

De opvang is op de volgende manier geregeld:

School open vanaf 7.30 u. (opvang op de speelplaats)
8.30 u. tot 9.50 u. opvang in een eetzaal (of bij mooi weer in open lucht)
10.50 u. – 10.10 u. speeltijd
10.10 u. – 11.50 u. opvang in een eetzaal (of bij mooi weer in open lucht)

11.50 u. – 12.10 u. maaltijd (boterhammen of broodje meebrengen)
12.10 u. – 12.40 u. speeltijd

12.40 u. – 15.10 u. opvang in een eetzaal (of bij mooi weer in open lucht)

Er is géén avondstudie.

De richtlijn blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuis blijven. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, kan opvang op school.

Zieke kinderen en kinderen van wie een ouder ziek is, blijven thuis.

Gelieve via deze link, voor zondagmiddag 19 april, de aanwezigheid van uw kind(eren) te bevestigen zodat de school zich kan organiseren.

We gaan over naar een periode van preteaching vanaf maandag 20 april tot en met donderdag 30 april. 
Lees alsjeblieft aandachtig deze richtlijnen en afspraken.

1 Wat houdt preteaching in?

Nieuwe leerstof wordt aangeboden via preteaching: de leraar biedt je nu nieuwe, essentiële leerstof aan vanop afstand. De bedoeling blijft dat leraren hier later in de klas nog op terugkomen.

Elke vakleraar heeft in overleg met zijn vakgroep keuzes gemaakt over de leerinhoud. Zij bekeken welke leerstof essentieel is en zullen deze in de loop van de komende weken aanbieden.

Directie en coördinatie hebben ook keuzes gemaakt over het lessenpakket. We volgen de richtlijnen van de Vlaamse overheid en stappen over naar een lessenrooster van ongeveer 20 lesuren theoretische vakken per week.

In het ROOD staan alle lesuren die NIET GEGEVEN worden. In het GROEN staan alle lesuren die DOORGAAN. In het BLAUW (1e gr) / WIT (2e-3e gr) staan alle (minder theoretische) vakken die facultatief zijn, je op vrijwillige basis mag doen, maar die we zeker wel adviseren om te doen.

Voor de leerlingen BSO 2e graad is er per klas een Corona-vak aangemaakt waar alle opdrachten per vak en per week opgelijst worden.

De leerlingen OKAN krijgen een individueel rooster van hun leerkrachten.

2 Hoe bieden de leraren nieuwe leerstof aan?

a. Filmpjes

Leraren maken zelf of met hun collega's verschillende filmpjes. Ook de uitgeverijen en meerdere websites bieden filmpjes aan die de leraren kunnen delen. We raden je aan deze video's meerdere keren te bekijken, met aandacht, op een tijdstip naar keuze. Maak de hierbij horende opdracht als die er is.

b. Opdrachten

Taken, leesopdrachten, schrijfopdrachten, spreekopdrachten, oefeningen, oefentoetsen, … zijn allemaal mogelijk. Deze zijn vanaf nu verplicht en dien je dus te maken. De school zal jou en je ouders contacteren indien je je opdrachten niet maakt. We roepen op om je verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat je voor alle vakken binnen de afgesproken deadline in orde bent.

c. Live sessies

Via Smartschool Live in het vak (of een ander met jullie afgesproken tool) kan de leraar een online les geven of een vragenuurtje organiseren op het moment van zijn lesuur in het lessenrooster. Gezien de soms beperkte beschikbaarheid van ICT-materiaal is er opgeroepen om deze live sessies te beperken en eerder voor een filmpje te kiezen. 

3 Afspraken

a. SCHOOLAGENDA

Elke opdracht, taak, oefentoets, … wordt genoteerd in je schoolagenda voor aanvang van het lesuur. Daar kan je het overzicht behouden. Je kan deze planning behouden, maar je kan ook je eigen planning maken (bijvoorbeeld: je werk groeperen in de voormiddag, …). Hou wel rekening met live-sessies die op het lesuur zelf gegeven kunnen worden.

b. DEADLINES

De deadline voor taken en opdrachten is ten vroegste 48 uur na opgave. Indien je na 48 uur geen lesuur hebt van die leraar, schuift de deadline op naar de volgende les. Het weekend wordt niet meegerekend. Op deze manier krijg je voldoende tijd om je opdrachten te maken. Respecteer de opgegeven deadlines. Er worden geen lessen gegeven en geen taken opgegeven op vrijdag 1 mei, maar de taken mogen die dag wel ingeleverd worden.

c. VAK

Elke leraar gebruikt zijn vak in Smartschool om alle informatie te verzamelen.

d. VAKNIEUWS

De opdrachten worden uitgelegd in het vaknieuws, eerder dan in een bericht. Ga hier kijken voor extra informatie zodat je duidelijk weet wat er van je verwacht wordt.

e. FORUM

Vragen kan je stellen in het forum van je vak. Alle leerlingen zien de vragen en antwoorden verschijnen.

f. COMMUNICATIE

We roepen je op om de Smartschool-meldingen van je GSM 's avonds uit te schakelen zodat je voldoende tot rust kan komen.

We verwachten dat je op schooldagen, dagelijks, je Smartschool raadpleegt.

We leggen er de nadruk op dat alle leraren, titularissen, leerlingbegeleiders, coördinatoren en directeurs bereikbaar en beschikbaar zijn. Aarzel niet om een berichtje te sturen met vragen, zorgen, suggesties, bedenkingen.

4 Wat met evaluatie?

Leren is nu belangrijker dan evalueren. Als leraren evalueren, doen ze dat met als doel je leertraject te volgen en je in functie daarvan constructieve feedback te kunnen geven.

Leraren mogen dus wel evalueren. Ze mogen een attitudecijfer toekennen, bijvoorbeeld: heb je je opdrachten gemaakt? Heb je alles op tijd ingediend? Ze mogen ook een inhoudelijk cijfer geven op je taak/oefentoets/opdracht. Deze beide cijfers worden in Skore als Corona-cijfers genoteerd. Deze cijfers schetsen een beeld over de manier waarop je tijdens deze Corona-tijd voor school hebt gewerkt.

Paasproefwerken

Er is beslist dat er, op het moment dat de lessen hervatten, geen paasproefwerken georganiseerd worden. Hoe en of we de paasproefwerken inhalen zullen we later, op basis van de richtlijnen van onze koepel of het Ministerie van Onderwijs, bepalen.

Eindexamens

Of er eindexamens komen en onder welke vorm is nog niet duidelijk. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen liggen hier nog verschillende scenario's voor klaar. We wachten nog even op de leidraad van de overheid vooraleer we hier een beslissing kunnen nemen.

Veel succes en goede moed! 

Vrije inschrijvingen 1e jaar 2020-2021 voor SMO
Nieuwsbrief leerlingen SMO

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden