CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Uitstap 6WW-A, 6WW-B en 6MWE naar de KULEUVEN

De leerlingen van 6WW-A, 6WW-B en 6 MWE trokken op 28 februari en 1 maart 2019 in het kader van de lessen biologie naar het PCR-lab van de KULeuven. Ze mochten er voor één dag meestappen in een onderzoek naar de ziekte van Parkinson, dat momenteel in Gasthuisberg loopt.

In dat onderzoeksproject worden fruitvliegen gebruikt, omdat 60% van de ziekten die bij ons voorkomen ook bij deze diertjes voorkomen.

Het doel van deze experimenteerdag was het genotyperen van fruitvliegen. Hierbij werd nagegaan of men er inderdaad in geslaagd was, knock-out Parkinfruitvliegen te creëren. En het leukste van de dag was, dat de resultaten volledig beantwoordden aan de verwachtingen van de onderzoekers.

Parijsreis 6e-jaars
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden