CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Naar de eerste graad

Het studieaanbod van de eerste graad

Het eerste leerjaar A

Alle leerlingen van het eerste leerjaar A krijgen per week 32 lesuren, waarvan 27 in een gemeenschappelijk gedeelte. Daarnaast zijn er drie opties:

1. Latijn

Latijn is bedoeld voor leerlingen met een uitgesproken aanleg en een sterke belangstelling voor geschiedenis, talen, kunst en algemene cultuur.

De studie van Latijn schept inzicht, leert grondig redeneren, bevordert het denkvermogen en verruimt in hoge mate de algemene cultuur.

2. Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen is voor leerlingen die een sterke algemene achtergrond nastreven en vormt een basis voor om het even welke studierichting.
Het accent in Moderne wetenschappen ligt op de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde die in de optie een bijkomend uur krijgen. In dat extra uur worden accenten op deze vakken uitgediept en gedifferentieerd.

3. Moderne wetenschappen - STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. In Moderne technieken spelen wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol.

Via projectmatig opzoekwerk, proeven, opstellingen en constructies ... verdiept de leerling zich in wetenschap en technologie. Zelfstandig werk, moeilijkere opdrachten en een hoog tempo staan hier centraal.

Basispakket

Aardrijkskunde
​2
​Frans4​
​Geschiedenis
1​
​Godsdienst
​2
​Lichamelijke opvoeding
2​
​Muzikale opvoeding
​1
​Natuurwetenschappen
​2
​Nederlands​5
​Plastische opvoeding
​2
​Techniek​2
​Wiskunde
​4
​Aantal lesuren
27

Keuzegedeelte

Latijn
Moderne
Stem
​Frans ​1 ​1
Nederlands
​1​1
Communicatieve vaardigheden / ICT
​1
​Wiskunde1​
​Latijn​4
​T+​1​1​1
​Stem​2

Net zoals in 1A is T+ een uur waarin de titularis met de klas werkt rond sociale vaardigheden (zich goed voelen op school, weerbaarheid, pesten …) leren leren, studiekeuze, taalverdieping Nederlands … 

1E GRAAD OVERZICHT

LAATSTE NIEUWS

  Onze 5e jaars organiseren een QUIZ ten voor...
Broers en zussen en kinderen van personeel hebben ...
Op zaterdag 23 februari 2019 organiseert de ouderr...
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Contact · Aanmelden