CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Doorstroom

Domeinoverschrijdend

= Sterk theoretisch met extra uitdagende pakketten

Terminologie

Cesuurdoelen zijn richtingspecifieke doelen die leerlingen binnen een bepaald vak voorbereiden om de vervolgrichting(en) in de derde graad.

Verdiepte basis: Met het oog op een gerichte oriëntering naar inhoudelijk sterk geprofileerde studierichtingen in de derde graad is er een verdieping van de basisvorming voor een aantal vakken in de doorstroomfinaliteit.

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Wat zit er in het lespakket?

Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie

Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht Cesuurdoelen voor wiskunde

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan?

Doorstroom Domeinoverschrijdend Economie-wiskunde
Economie-Moderne talen
DomeingebondenBedrijfswetenschappen
Informatie- en communicatietechnologie
Dubbele finaliteitBedrijfsorganisatie
Arbeidsmarktgerichte finaliteitOnthaal, organisatie en sales

Meer info?

Lessentabellen

Algemene brochure 

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wat zit er in het lespakket?

Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies

Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing

Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema's; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan? 

Doorstroom Domeinoverschrijdend Humane wetenschappen
Domeingebonden Welzijnswetenschappen
Dubbele finaliteitGezondheidszorg
Arbeidsmarktgerichte finaliteitAssistentie in Wonen, Zorg en Welzijn

De presentatie hierboven eerst downloaden.

Meer info?

Presentatie (filmpje YouTube onderaan de pagina)

Lessentabellen

Algemene brochure 

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Wat zit er in het lessenpakket?

Cesuurdoelen voor Latijn

Cesuurdoelen voor wiskunde

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan? 

Doorstroom Domeinoverschrijdend Latijn-Moderne talen
Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde

Meer info?

Lessentabellen

Algemene brochure 

Moderne Talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Wat zit er in het lespakket?

Communicatiewetenschappen

Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden

Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen

Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden

Verdiepte basisvorming voor Chemie, Fysica, Wiskunde

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan? 

Doorstroom Domeinoverschrijdend Moderne talen-wetenschappen
Economie-Moderne talen

Meer info?

Presentatie (filmpje YouTube onderaan de pagina)

Lessentabellen

Algemene brochure 

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat zit er in het lespakket?

Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen

Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen

Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica

Onderzoeks- en labovaardigheden

Cesuurdoelen voor wiskunde

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan? 

Doorstroom Domeinoverschrijdend Wetenschappen-Wiskunde
Moderne talen-Wetenschappen
DomeingebondenInformatie- en communicatietechnologie

Meer info?

Lessentabellen

Algemene brochure 

Doorstroom Domeinoverschrijdend Economie-wiskunde
Economie-Moderne talen
DomeingebondenBedrijfswetenschappen
Informatie- en communicatietechnologie
Dubbele finaliteitBedrijfsorganisatie
Arbeidsmarktgerichte finaliteitOnthaal, organisatie en sales

Meer info?

Presentatie (filmpje YouTube onderaan de pagina)

Lessentabellen

Algemene brochure 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.

Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit? Wil je je graag verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen de ideale keuze. Je krijgt veel theorie, maar je legt ook de verbanden naar de samenleving. Je leert nadenken over wie we zijn, over goed en kwaad, de zin van het leven. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal.

Wat zit er in het lespakket?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een brede, algemene vorming.

Je krijgt de Inleiding tot filosofie:over mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven; begrippen, stromingen en visies.

Sociologie en psychologie: theorie en wetenschappelijke begrippen, verbanden zien in de samenleving, bij de mens en zijn gedrag, persoonlijkheidsvorming, communicatie en sociaal gedrag; begrippen, kenmerken van de hedendaagse samenleving, domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders.

Theoretische en abstracte leerinhouden verwerken (met een link naar psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie en natuurwetenschappen).

We helpen jou om je communicatieve vaardigheden te versterken maar ook het kritisch leren omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen.

Wat biedt SMO binnen hetzelfde studiedomein in de derde graad aan?

Doorstroom Domeinoverschrijdend Humane wetenschappen
Domeingebonden Welzijnswetenschappen
Dubbele finaliteitGezondheidszorg
Arbeidsmarktgerichte finaliteitAssistentie in Wonen, Zorg en Welzijn

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

LAATSTE NIEUWS

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021 organise...
Smartschool is tijdelijk buiten gebruik. Hieronder...
Onze school is gesloten van 8 juli tot en met...
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden