CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Economie-Moderne Talen

Economie

Overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.

In de 3e graad bestuderen de leerlingen de economie op een analytische manier.
Dit vak bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Bij de algemene economie bestudeer je de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de invloed van externe effecten, de inkomensvorming en haar invloed op de armoede, de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

In bedrijfswetenschappen gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en te verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. Budgetten worden opgesteld en de organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening en de balanced scorecard.

De studie van de economie veronderstelt een ruime realiteitszin, een accuraat beoordelingsvermogen en een brede kijk op de maatschappij (actualiteit) waarin vele facetten tegelijk elkaar wederzijds beïnvloeden.


Moderne Talen

In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

3E GRAAD OVERZICHT

LAATSTE NIEUWS

Met de STEM-leerlingen van het eerste jaar zijn we...
Le nouveau Cult cépage 2019 est arrivé. De Cult 20...
De leerlingen van 6WW-A, 6WW-B en 6 MWE trokken op...
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Contact · Aanmelden