CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Economie-Wiskunde

Overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.

In de 3e graad bestuderen de leerlingen de economie op een analytische manier.
Dit vak bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

​Algemene economie

Je bestudeert de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de invloed van externe effecten, de inkomensvorming en haar invloed op de armoede, de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

Bedrijfswetenschappen

Hier gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en te verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. Budgetten worden opgesteld en de organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening en de balanced scorecard.

De studie van de economie veronderstelt een ruime realiteitszin, een accuraat beoordelingsvermogen en een brede kijk op de maatschappij (actualiteit) waarin vele facetten tegelijk elkaar wederzijds beïnvloeden.

Wiskunde

Wiskunde is een exacte wetenschap waarin we een aantal hoofdgebieden onderscheiden nl.: rekenkunde, algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.

We verdiepen ons verder in de natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen. We ontdekken in de rekenkunde de complexe getallen. Denk je dat de vierkantswortel van een negatief getal bestaat?

In de algebra ontwikkelen we algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels.

De meetkunde geeft ons inzicht in ruimtelijke situaties en we maken kennis met de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules.

De analyse leert ons technieken om het gedrag van functies van één variabele te bestuderen en te beschrijven. Hoe gedragen functies zich in oneindig? Hoe kan je de vergelijking van een raaklijn aan een willekeurige kromme opstellen? En wat heeft dit te maken met snelheden? 

In de statistiek zien we methodes voor het verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren van gegevens. In dit domein onderzoeken we de link met maatschappelijke, economische en wetenschappelijke fenomenen. We leggen ook de basis voor de statistiek in het hoger onderwijs.

Met behulp van de kansrekening leren we technieken om op basis van verantwoorde voorspellingen gefundeerde beslissingen te nemen. Wat is de kans dat je de Euromillions wint?
In de richtingen met de component wiskunde zetten we onze ontdekkingsreis doorheen de prachtige en wonderbaarlijke wereld van de wiskunde verder. We breiden de concepten die aangeleerd werden in de 1e en 2e graad uit. Natuurlijk steken we ook nog een tandje bij als het gaat over abstract denken, logisch redeneren en oplossingsstrategieën bedenken.
Wiskunde wordt niet enkel het studieobject, maar wordt ook de taal en het instrument waarmee we de wereld rondom ons kunnen beschrijven. En net zoals bij alle talen, vraagt dit doorzettingsvermogen om de juiste (reken)regels en de logische opbouw onder de knie te krijgen. Het leren omgaan met de deductieve opbouw van de wiskunde vraagt dan ook de nodige inspanningen. Als je gebeten bent door de wiskunde of graag bezig bent met het bedenken van oplossingen voor (abstracte) problemen, dan is een richting met een component wiskunde zeker een aanrader.
'Go down deep enough into anything and you will find mathematics.' – Dean Schlicter

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden