CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Latijn Moderne Talen

Latijn

Na verschillende jaren van volgehouden studie kan je als leerling(e) van de derde graad je aandacht richten op de essentie van de klassieke studies: originele literaire teksten, behorend tot de wereldliteratuur, begrijpen en ermee in dialoog treden.

De studie van Latijnse teksten biedt voor jou uitgelezen kansen om
  •  je gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;
  • je cultuurhistorisch besef te verruimen;
  • een kritische houding tegenover jezelf en onze maatschappij te ontwikkelen;
  • je persoonlijkheid te vormen en je humaniteit te bevorderen.

Tekststudie omvat drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en verruimd:

Taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid.
Lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en inhoudelijke en stilistische analyse.
Cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.

Het curriculum omvat de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epische, het lyrische, het retorische, het filosofische, het historiografische en het juridische.
Epiek en lyriek komen ruim aan bod in het eerste leerjaar van de derde graad, de andere vier aspecten worden vooral in het tweede leerjaar bestudeerd.

Bij deze studie wordt ook gestreefd naar een groot aantal vaardigheden en attitudes die transferabel zijn naar andere domeinen en een vruchtbare voedingsbodem vormen voor succes in het hoger onderwijs. Recent onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die tijdens hun middelbare studies een richting met Latijn hebben gevolgd, grote slaagkansen hebben aan de hogeschool of universiteit. Zij hebben zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die hen in staat stellen de grote hoeveelheid leerstof structureel te verwerken.

Moderne Talen

​In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.Communicatieve vaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) vergemakkelijkt niet alleen het contact met anderstaligen, maar verruimt ook de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Via de lees- en beeldcultuur en de actualiteit, komen we in contact met een anderstalige wereld en dus ook met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking kan betekenen. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden