CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Latijn - Wetenschappen

​Latijn

Na de 2e graad heb je een goed idee wat het vak Latijn inhoudt. Ook als leerling(e) van de 3e graad zal je je aandacht verder richten op de essentie van de klassieke studies: originele literaire teksten, die deel uitmaken van de wereldliteratuur, begrijpen en ermee in dialoog treden.

De studie van Latijnse teksten biedt jou uitgelezen kansen om:

  • je gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;
  • je cultuurhistorisch besef te verruimen;
  • een kritische houding tegenover jezelf en onze maatschappij te ontwikkelen;
  • je persoonlijkheid te vormen en je humanitas te bevorderen.

In de 3e graad gaan we verder met teksten te lezen, te begrijpen en te bespreken op de vertrouwde manier. Belangrijk hierbij is de tekst te 'moderniseren'. Wat betekent deze tekst voor ons in onze maatschappij? Hoe reageerden de Romeinen op deze tekst? Hoe reageren wij hierop? Welke lessen moeten we hieruit leren? Een nooit eindigend en boeiend verhaal dus!

Wetenschappen

Het onderwerp van de wetenschappen is de levende en/of niet-levende materie onder al haar aspecten. In het ASO gebeurt dit hoofdzakelijk in de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Je oefent in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal. Dit betekent: 

• het zien en formuleren van een probleem;
• het opstellen van een hypothese;
• het toetsen van de hypothese door experimenten;
• het logisch beredeneren van de vaststellingen;
• het formuleren van besluiten.
De studie van biologische, chemische en fysische verschijnselen geeft inzicht in de complexiteit van en leidt tot bewondering en respect voor de natuur.

De studie van wetenschappen onderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden. In de studierichtingen met de component wetenschappen wordt niet alleen een beroep gedaan op een zekere handvaardigheid maar ook op ruime wiskundige aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden