CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Moderne Talen Wetenschappen

Moderne Talen

​In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.Communicatieve vaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) vergemakkelijkt niet alleen het contact met anderstaligen, maar verruimt ook de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Via de lees- en beeldcultuur en de actualiteit, komen we in contact met een anderstalige wereld en dus ook met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking kan betekenen.

Wetenschappen

Wetenschappen is de levende en/of niet-leven¬de materie onder al haar aspecten. In het ASO gebeurt dit hoofdzakelijk in de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. 

Je wordt geoefend in het kritisch leren analyseren en evalueren van feitenmateriaal. Dit betekent:

  • het zien en formuleren van een probleem;
  • het opstellen van een hypothese;
  •  het toetsen van de hypothese door experimenten;
  •  het logisch beredeneren van de vaststellingen;
  •  het formuleren van besluiten.

De studie van biologische, chemische en fysische verschijnselen geeft inzicht in de complexiteit van en leidt tot bewondering en respect voor de natuur.

De studie van wetenschappen onderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden. In de studierichtingen met de component wetenschappen wordt niet alleen een beroep gedaan op een zekere handvaardigheid maar ook op ruime wiskundige aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren.

   
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Contact · Aanmelden