CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Wetenschappen Wiskunde

Wetenschappen

​Wetenschappen is de levende en/of niet-leven¬de materie onder al haar aspecten. In het ASO gebeurt dit hoofdzakelijk in de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Je wordt geoefend in het kritisch leren analyseren en evalueren van feitenmateriaal. Dit betekent:

 • het zien en formuleren van een probleem;
 • het opstellen van een hypothese;
 • het toetsen van de hypothese door experimenten;
 • het logisch beredeneren van de vaststellingen;
 • het formuleren van besluiten.

De studie van biologische, chemische en fysische verschijnselen geeft inzicht in de complexiteit van en leidt tot bewondering en respect voor de natuur.

De studie van wetenschappen onderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden. In de studierichtingen met de component wetenschappen wordt niet alleen een beroep gedaan op een zekere handvaardigheid maar ook op ruime wiskundige aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren.

Wiskunde

Wiskunde is een formele wetenschap, waarin patronen en structuren bestudeerd worden. Met strikt logische redeneringen doet de wiskunde uitspraken (stellingen) over gedefinieerde objecten en formuleert de verbanden ertussen. In de wiskunde onderscheiden we een aantal hoofdgebieden. In de studierichtingen met een component wiskunde komen de volgende disciplines aan bod: rekenkunde, algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.

 • ​De reeds gekende natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen diepen we verder uit in de rekenkunde. We komen tot een nieuw getalbegrip: de complexe getallen.
 • In de algebra ontwikkelen we algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan.
 • De meetkunde geeft ons inzicht in ruimtelijke situaties en we maken kennis met de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules.
 • De analyse leert ons technieken om het gedrag van functies van één variabele te bestuderen en te beschrijven. Naast de eigenschappen van de basisfuncties bestuderen we uitgebreid limieten, afgeleiden en integralen.
 • Statistiek levert methodes voor het verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren van gegevens. In dit domein kunnen we de link onderzoeken met maatschappelijke, economische en wetenschappelijke fenomenen. We leggen ook de basis voor de statistiek in het hoger onderwijs.
 • In de kansrekening leren we technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

In de studierichting met de component wiskunde beogen we met het onderwijs in de wiskunde een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Wiskunde is een vak waar het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt de wiskunde bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. In de wiskunde hanteren we een werkwijze die steunt op de principes van eenvoud, zuinigheid en esthetiek, zowel in de redeneringen als in de voorstellingen. Deze principes kunnen voor jou bijdragen tot een houding van bewondering en verwondering voor de vele merkwaar¬digheden die zich voordoen in de wereld van getal en vorm. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden