CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Boekhouden - Informatica

Doelstellingen

 • de leerlingen een algemene, culturele en maatschappelijke vorming geven;
 • de leerlingen opleiden voor een administratieve of sociale loopbaan; 
 • de leerlingen grondige kennis bijbrengen van de boekhoudtechnieken met behulp van een professioneel geïntegreerd pakket; 
 • de leerlingen vertrouwd maken met verschillende basispakketten en ze een elementaire kennis bijbrengen van besturingssystemen.

Naast een ruime aandacht voor wiskunde en een grondige beheersing van het Nederlands wordt er een praktische kennis van Frans en Engels nagestreefd.

Bezit je ook nog een bijzondere aanleg en interesse voor boekhouden en toegepaste informatica, dan kan je in de studierichting boekhouden-informatica een optimale studieloopbaan uitbouwen. Je moet de basis van de bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking) al onder de knie hebben. Een positieve en flexibele houding tegenover de snelle veranderingen in de informaticawereld is nodig. Je bent bereid tot permanente vorming en je moet zelfstandig kunnen werken met zin voor orde en nauwkeurigheid.

Inhoud Bedrijfseconomie

​Bedrijfeconomie bestaat uit drie delen:

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming

 • je leert de vaardigheden en attitudes van een boekhouder kennen;
 • je leert de doelstellingen van de onderneming en de startformaliteiten kennen in functie van de boekhouding van de onderneming;je leert de verschillende aspecten van de dubbele boekhouding kennen;
 • je leert aspecten van kostprijsberekening kennen;
 • je leert aspecten van voorraad, financiering, eerste investeringen, personeel, marketingbeleid en buitenlandse verrichtingen bij de start van een onderneming kennen.

Deel 2: Boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming
Je leert boekhoudkundige verrichtingen in de dubbele boekhouding van een onderneming in de context van de boekhoudafdeling van een onderneming of een boekhoudkantoor:

 • ​je leert aspecten van werkplanning en communicatie in een boekhoudomgeving;
 • je leert het boekjaar openen;
 • je leert gevorderde commerciële, financiële, diverse en buitenlandse verrichtingen boeken;
 • je leert eindejaarsverrichtingen boeken en het boekjaar afsluiten. Je verwerkt hierbij de administratieve documenten.

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument
Je leert de boekhouding als beleidsinstrument te gebruiken bij het runnen van de onderneming:

 • ​je leert de jaarrekening verticaal en horizontaal analyseren;
 • je leert ratio's (solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit) berekenen en gebruiken en deze te rapporteren voor het advies van de beleidsbeslissingen;
 • je leert aspecten van investeringsbeleid kennen en beschrijven.

Inhoud Toegepaste Informatica

In de lessen toegepaste informatica verwerf je inzicht en vertrouwdheid met de computerapparatuur en de toegang tot het computersysteem. De nadruk ligt op bedrijfsadministratieve toepassingen, elektronische communicatie, databanken en toepassingssoftware.

Je leert object georiënteerd programmeren (OOP). Hierbij is het maken van een juiste analyse en het gebruik van programmeerstructuren belangrijk. Met ADO.Net zal je databanken programmatorisch benaderen. Je ontwerpt ook websites m.b.v. ASP.Net met statische en dynamische inhoud met aandacht voor paginering en configuratie. Je maakt uitgebreid kennis met de componenten van netwerken, de logische en fysieke topologieën en de toegangsprotocollen. Het werken met professionele toepassingspakketten wordt verder uitgediept. Dit betekent dat je vlot zal kunnen omgaan met tekstverwerking, databeheer, elektronisch rekenblad en datacommunicatie.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

3E GRAAD OVERZICHT

LAATSTE NIEUWS

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021 organise...
Smartschool is tijdelijk buiten gebruik. Hieronder...
Onze school is gesloten van 8 juli tot en met...
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden