Economie - moderne talen

Economie

Overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.In de 3e graad bestuderen de leerlingen de economie op een analytische manier.

Dit vak bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Bij de algemene economie bestudeer je de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de invloed van externe effecten, de inkomensvorming en haar invloed op de armoede, de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

In bedrijfswetenschappen gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en te verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. Budgetten worden opgesteld en de organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening en de balanced scorecard.

De studie van de economie veronderstelt een ruime realiteitszin, een accuraat beoordelingsvermogen en een brede kijk op de maatschappij (actualiteit) waarin vele facetten tegelijk elkaar wederzijds beïnvloeden.

Moderne talen

"Een vreemde taal leren is alsof je een ander mens wordt." – Haruki Murakami. De kennis van vreemde talen verruimt je blik op de wereld en opent deuren. In het hoger onderwijs zal je heel wat teksten aangeboden krijgen in een vreemde taal. In je latere beroepsleven zal een ruime talenkennis eveneens een troef zijn. Meertaligheid leidt ook tot een andere breinstructuur, je wordt er als het ware slimmer van.
In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

Communicatieve vaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) vergemakkelijkt niet alleen het contact met anderstaligen, maar verruimt ook de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Via de lees- en beeldcultuur en de actualiteit, komen we in contact met een anderstalige wereld en dus ook met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking kan betekenen.

Met het oog op de vereiste lexicale (woordenschat) en grammaticale onderbouw van de taalbeheersing willen we in de richtingen met moderne talen meer aandacht besteden aan het denken in en over taal. Inzicht in het functioneren van een taal is immers een hoeksteen van een vlotte taalbeheersing.


Lessentabel


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x