Economie - wiskunde

Economie

Overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.In de 3e graad bestuderen de leerlingen de economie op een analytische manier.

Dit vak bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Bij de algemene economie bestudeer je de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de invloed van externe effecten, de inkomensvorming en haar invloed op de armoede, de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

In bedrijfswetenschappen gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en te verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. Budgetten worden opgesteld en de organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening en de balanced scorecard.

De studie van de economie veronderstelt een ruime realiteitszin, een accuraat beoordelingsvermogen en een brede kijk op de maatschappij (actualiteit) waarin vele facetten tegelijk elkaar wederzijds beïnvloeden.

Wiskunde

Wiskunde is een exacte wetenschap waarin we een aantal hoofdgebieden onderscheiden nl.: rekenkunde, algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.

We verdiepen ons verder in de natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen. We ontdekken in de rekenkunde de complexe getallen. Denk je dat de vierkantswortel van een negatief getal bestaat?

In de algebra ontwikkelen we algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels.

De meetkunde
geeft ons inzicht in ruimtelijke situaties en we maken kennis met de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules.

De analyse leert ons technieken om het gedrag van functies van één variabele te bestuderen en te beschrijven. Hoe gedragen functies zich in oneindig? Hoe kan je de vergelijking van een raaklijn aan een willekeurige kromme opstellen? En wat heeft dit te maken met snelheden?


In de statistiek zien we methodes voor het verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren van gegevens. In dit domein onderzoeken we de link met maatschappelijke, economische en wetenschappelijke fenomenen. We leggen ook de basis voor de statistiek in het hoger onderwijs.

Lessentabel


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x