CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

OKAN (Onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers)

Nederlands

Voor wie is er OKAN?

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen. OKAN-leerlingen zijn een diverse groep: kinderen van vluchtelingen en asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum), kinderen die via gezinshereniging in België terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van werknemers van internationale organisaties in België …

Waarom is er OKAN?

Net zoals Belgische kinderen en jongeren zijn anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar leerplichtig vanaf de 60e dag na hun inschrijving in een Belgische gemeente.

Wat is het doel van OKAN?

Okan heeft 4 basisdoelstellingen:

  • ​Nederlands leren aan anderstalige nieuwkomers;
  • nieuwkomers integreren in de klaspraktijk;
  • nieuwkomers integreren in de samenleving;
  • nieuwkomers voorbereiden op verdere studies in het secundair onderwijs of op andere opleidingen of vormingen.

Als je het onthaaljaar voltooit (tijdens of na het schooljaar dat je het onthaaljaar start, of tijdens of na het daaropvolgende schooljaar), ontvang je een attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar.

Heb je het attest gehaald én minstens 9 maanden onthaalonderwijs gevolgd (tijdens 1 of 2 schooljaren, juli en augustus niet meegerekend), dan ben je vrijgesteld van een inburgeringstraject (www.vlaanderen.be).

Wie mag er naar OKAN?

Om een onthaaljaar te kunnen volgen, moet je in principe voldoen aan alle voorwaarden
​Je verblijft officieel in een asielcentrum ​Je verblijft NIET in een asielcentrum
​1. ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar zijn. ​1. ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar;

2. sinds maximaal 1 jaar onderbroken in België verblijven;

3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

4. niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen;

5. niet langer dan 9 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen).

Hoe verloopt OKAN?

Je start in het onthaaljaar. Zo'n onthaaljaar wordt ook onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) genoemd. Het leerprogramma is daar sterk gericht op Nederlands aanleren. Ook leggen we de nadruk op integratie en inburgering. Het doel is dat je het onthaaljaar met succes kunt starten in de studierichting en de onderwijsvorm die aansluit bij je interesses en capaciteiten. We begeleiden jou naar de studierichting die voor jou het best past, o.a. met een snuffelweek in onze of in een andere school. De klassenraad geeft je ook advies voor je verdere studies: in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs of in een andere opleiding of vorming.
Français
OKAN, c'est quoi ? 
OKAN est une abréviation de 'Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers' ou en français 'Classe d'Accueil pour Nouveaux arrivants non néerlandophones'. Cette classe accueille des élèves qui viennent d'arriver en Belgique et qui ne maîtrisent pas le néerlandais. Dans la classe OKAN les élèves apprennent le néerlandais. Avec l'élève nous cherchons la filière dans laquelle il sera le plus motivé afin de continuer son éducation dans l'enseignement néerlandophone.

English

What does OKAN mean?
Reception classes for foreign-language speaking newcomers are organised for adolescents of non-Belgian or non-Dutch origin who are new to our country and lack Dutch language skills. In our OKAN classes, you will learn to communicate in Dutch and together we will help you find the most motivating study discipline to continue your school career in the regular educational system of Flanders. OKAN is a reception class for youngsters between the ages of 12 and 18.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.sintmartinusscholen.be/

LAATSTE NIEUWS

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021 organise...
Smartschool is tijdelijk buiten gebruik. Hieronder...
Onze school is gesloten van 8 juli tot en met...
logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Privacy · Aanmelden