Privacy

Privacyverklaring Sint-Martinuscollege Overijse

Doel van deze tekst.

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
 • welke gegevens verzamelen we?
 • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren;
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.


De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Sint-Martinuscollege is de beheerder van de website www.sintmartinusscholen.be. Bijgevolg is Katholieke Scholen Druivenstreek vzw de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door www.sintmartinusscholen.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om www.sintmartinusscholen.be te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.


Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van www.sintmartinusscholen.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer:

 • de vlotte behandeling van jouw interesseformulier;


We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):


doel:de vlotte behandeling van jouw interesse
persoonsgegevens:naam en e-mailadres

gsm-nummer
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?via invullen van ons contactformulier of

via contactname met ons per e-mail
bewaartermijn:2 jaar
categorie ontvangers:Sint-Martinuscollege Overijse


Ons cookiebeleid

Geregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst voor verschillende diensten. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om vlot te surfen tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud van de website of de advertenties op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn interesses. Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma's die je gebruikt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. 

Stuur hiervoor een mail naar Directie@sintmartinusscholen.be.
Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.
Aanspreekpunt informatieveiligheid: Gert De Deken
Meldpunt privacy: www.sintmartinusscholen.be 


Toestemming publicatie beeldmateriaal.

Uw toestemming voor publicatie beeldmateriaal houdt in dat er foto's en filmpjes mogen genomen worden van activiteiten, excursies, enz. waarop je kind geïdentificeerd kan worden en dat deze mogen gepubliceerd worden op

 • Smartschool: intern platform waarop enkel personeel, ouders en leerlingen kunnen aanmelden,
 • het publieke gedeelte van de schoolwebsite,
 • de sociale media van de school, nl. Facebook
 • en mogen doorgegeven worden aan de plaatselijke en regionale pers voor informatie en public relations

Er wordt geen opdeling gemaakt tussen Smartschool, schoolwebsite,... dus uw toestemming geldt voor alle bovenvermelde communicatiemiddelen of voor geen enkele. Deze toestemming geldt voor de ganse schoolloopbaan van je kind. Indien je je toestemming wenst te wijzigen kan je dit steeds melden in een bericht aan de leerlingenadministratie via e-mail (leerlingadministratie@sintmartinusscholen.be) of via Smartschool.


Wie zijn we?

Waarom SMO? Daarom!

Virtuele rondleiding

Brochures

SMO bouwt

Ouderraad

KSD - Drieklank?

Wie is wie?

Schoolreglement

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x