Zorg

Leerlingenbegeleiding

Wat is leerlingenbegeleiding?
Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van de leerlingen. Dat gaat zowel over de schoolse prestaties als over het zich goed voelen op school. Het Sint-Martinuscollege als leer- en leefomgeving dus.

Wie doet het?
Je mag er uiteraard van uit gaan dat elke leerkracht op onze school leerlingen begeleidt. Daarnaast neemt de klastitularis de rol van vertrouwenspersoon op. Bij hem of haar kan je dus altijd terecht bij problemen. Ten slotte zijn er in onze vestiging ook een aantal interne leerlingenbegeleiders, die samen met het CLB-anker, het zorgteam vormen.

Hoe werken we?
Indien er problemen zijn waarvoor je niet terecht kan bij je leerkracht of titularis, mag en kan je altijd een beroep doen op ons. We proberen dan, in nauw overleg met jou en je ouder(s), je leerkrachten, je klastitularis, de klassenraad, het CLB, het ondersteuningsnetwerk en de directie, een degelijk begeleidingsplan op te stellen. We kunnen hulp bieden op allerlei manieren: een vertrouwelijk gesprek, leren leren en plannen, hulp zoeken om je bij te werken als je langdurig afwezig bent geweest, je steunen als je problemen hebt die je studies bemoeilijken (leerstoornissen, gezondheidsproblemen, persoonlijke problemen) …

Mogelijk spreken we je zelf aan wanneer we merken dat er iets fout loopt.
Op deze manier proberen de leerlingenbegeleiders voor alle betrokkenen een ondersteunende rol te spelen.

Moet het?
Leerlingenbegeleiding kan alleen maar werken als je zelf bereid bent hulp te aanvaarden en als je zelf wil meewerken.

Wat niet?
Leerlingenbegeleiding is geen bijlessendienst. Soms kunnen tekorten ook een aanwijzing zijn dat je voor de verkeerde richting hebt gekozen. Ook hier geven we jou en je ouders dan een eerlijk advies.Wie zijn we?

Waarom SMO? Daarom!

Virtuele rondleiding

Brochures

SMO bouwt

Ouderraad

KSD - Drieklank?

Wie is wie?

Schoolreglement

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x