Onze troeven

100% OPEN EN PUUR

Waar staan we voor?

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open en zorgzame Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laten groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

Eén beeld uit het strategisch plan van het Sint-Martinuscollege "Kompas" zegt meer dan ellenlange teksten over het opvoedingsproject. Dit is wie en wat we willen zijn, niets meer en niets minder en vooral zonder franjes…

Waar gaan we voor?

 • Het bieden van kansen aan leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
 • Een zorgzame en warme school waar leerlingen zich goed voelen;
 • De ontwikkeling tot zelfredzame en verantwoordelijke leerlingen;
 • Onderwijs dat voorbereidt op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt en dat aangepast is aan maatschappelijke evoluties;
 • Een multidisciplinair, geëngageerd schoolteam, dat zich blijvend professionaliseert en geïntegreerd samenwerkt;
 • Een grotere betrokkenheid van alle ouders bij de evolutie van hun kind op onze school;
 • Een functioneel uitgebouwde infrastructuur.

Vier troeven van het Sint-Martinuscollege

Onze school:

 1.  Is een christelijk geïnspireerde school met een grote openheid voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan een positieve wereld. Onze school stelt zich tot taak om kwaliteitsonderwijs te bieden aan leef- en leergierige jongeren uit de Druivenstreek. Daarom kiezen we er bewust voor om in deze snel veranderende samenleving onze waarden centraal te plaatsen: openheid, respect, solidariteit, vriendschap, gezondheid en milieu.
 2. Staat borg voor een krachtige leer- en leefgemeenschap: niet alleen worden onze leerlingen goed begeleid in hun studie- en beroepskeuze, ze krijgen ook de kans om in wederzijds vertrouwen te leren samenleven. Onze school is een spiegel van onze samenleving en haalt het beste uit haar leerlingen: we bieden een thuis aan leerlingen uit het ASO, het BSO en het TSO.
 3. Beschikt over twee campussen in een prachtig kader: de eerste en de tweede graad zijn gehuisvest op de Waversesteenweg op een uitzonderlijk mooi domein van 3,8 hectare groen. De derde graad vindt zijn thuis op de Brusselsesteenweg. Op beide campussen zijn er voor onze leerlingen heel wat kansen om te ontspannen, te sporten en tot rust te komen.
 4. Is vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer vanuit de omliggende gemeenten.

Als het wat meer (uitleg) mag zijn...

Een christelijke school

Vriendschap en respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn waarden die we centraal stellen in ons denken en doen. We geloven ook dat de jongeren van vandaag nog steeds aangesproken worden om rechtvaardig en verdraagzaam te leven zoals Jezus van Nazareth. We zijn ervan overtuigd dat onze wereld – en onze school in het bijzonder – met Zijn manier van leven een betere plaats kan worden.

Heel wat van onze inspiratie halen we uit het leven van die Jezus van Nazareth. We proberen Zijn "goed nieuws" elke dag zichtbaar te maken en dat doen we niet alleen bij de grote kerkelijke momenten. Samen met de leerlingen staan we ook stil bij wat het gewone leven overstijgt, in een bezinning of gebedsviering. Net als Jezus is ook de heilige Martinus een bron van inspiratie. Hij gaf zijn bezit weg aan mensen die het minder goed hadden. Hij motiveert ons ook vandaag nog tot grotere solidariteit met de anderen. Zo zetten we ons in voor initiatieven als Welzijnszorg, de Damiaanactie, Orper (straatkinderen in Kinshasa)...

Vriendschap centraal

Jongeren brengen heel wat tijd op school door. In onze school besteden we heel wat aandacht aan de klassfeer en aan een positief schoolklimaat. Door klasactiviteiten en het engagement van de leerkrachten ervaren jongeren hoe bevrijdend en respectvol samenwerken en samenleven kan zijn.

Onze school zet ook hard in op wederzijds vertrouwen en op een grote openheid naar leerlingen en hun ouders.

Kritisch én verantwoordelijk

Wij willen onze leerlingen uitdagen om op te groeien tot kritische volwassenen. Jongeren leren kiezen voor het echte, voor waarheid, voor het milieu. We geven hen de vrijheid om eigen keuzes te maken en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Jongeren met zin voor verantwoordelijkheid kijken verder dan de eigen kring.

Positief Vlaams

Onze school is positief Vlaams. Concreet betekent dit dat de voertaal op school het Nederlands is en dat we onze Vlaamse culturele eigenheid benadrukken in het kader van de ruime Europese en mondiale beschaving die onze school omringt.

Geschiedenis

De Sint-Martinusscholen van vandaag zijn gegroeid uit twee verschillende scholen in Overijse: het jongenscollege van de Paters van Steyl en de technische meisjesschool van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis.

In 1939 startten enkele paters van de SVD (Societas Verbi Divini) het Apostolisch Missiehuis Sint-Jozef. Na de beroerde oorlogsjaren met weinig groeikansen werd het opleidingshuis het Missiecollege Sint-Jozef (1949-1968), en later het bekendere Sint-Jozefscollege (1969-1983), nog steeds onder leiding van de missionarissen van Steyl, die in hun opvoedingspatroon een wereldwijde visie inwerkten. In 1952 werden de eerste externen toegelaten en in september 1968 de eerste meisjes. Naast een Grieks-Latijnse werd er toen ook een Economische afdeling opgericht, de start van een brede uitbouw van studierichtingen. In 1977 werd het Sint-Jozefscollege overgenomen door een lekenbestuur (in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, met een Raad van Beheer en een Algemene Vergadering) en in 1983 ging het college een fusie aan met het Vrij Technisch Instituut (VTI) na drie jaren samen aan Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) gewerkt te hebben.

De overkoepelende naam is "vzw SINT-MARTINUSSCHOLEN" met algemeen (ASO), technisch (TSO) en beroepsgericht (BSO) onderwijs.

Het Vrij Technisch Instituut van zijn kant had al een langere voorgeschiedenis: vanuit een lagere kostschool voor meisjes in Overijse-centrum werd in 1892 op de Brusselsesteenweg een middelbaar meisjespensionaat, het "Institut du Sacré Coeur" opgestart. Vanaf 1934 werden ook externen toegelaten in de tuinbouw- en landelijke huishoudschool. In 1954 werd de school omgevormd tot Vrij Technisch Instituut en elf jaar later startte men de richting Kantoorwerken. In 1969 kwam het schoolbestuur in lekenhanden. In 1973 volgde er een samensmelting met de handelsafdeling van het Eizerse Sint-Jozefsinstituut. Vijf jaar later werden de eerste jongens toegelaten in de handelsafdeling.

Vanaf 1980 liepen de wegen van het Sint-Jozefscollege en het VTI grotendeels parallel in het VSO-experiment, dat in 1983 plaatselijk zijn bekroning vond in de oprichting van de Sint-Martinusscholen, die aan jongens en meisjes van de Druivenstreek degelijk onderwijs willen verschaffen.

Bij een herstructurering in het schooljaar 2008-2009 werd de naam gewijzigd in Sint-Martinuscollege. 


Waarom SMO? Daarom!

Virtuele rondleiding

Laptops op SMO

Dagindeling

Brochures

SMO bouwt

Bereikbaarheid

Ouderraad

KSD - Drieklank?

Wie is wie?

Schoolreglement

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x